Brorskap

Brorskap


Det er nesten ingen ting som er så viktig for oss som vennskap og fellesskap. Det er antakelig det første du leter etter når du kommer til en ny skole, en ny jobb eller et nytt sted. De fleste er opptatt av samvær med andre mennesker. I losjen får du mulighet til å treffe mennesker som ser på deg som en bror og behandler deg på likefot

Sosialt

Vi støtter aktuelle hjelpe-prosjekter og forskning, og er samtidig et treffpunkt for sosialt samvær for medlemmer

Ideelt

Losje har et element av egen-utviklling sammen med høye, ideelle mål for et samfunn i enhet, fred og samhold

Omsorg

I vanskelige tider er losjen et godt sted å være, et friminutt fra daglig stress. Losjen har omsorg for deg og dine.

Brorskap

I losjen knyttes man til et brorskap, hvor alle er likeverdige ledd i en verdensomspennende kjede med felles mål

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk