Enhet

Enhet i losjesammenheng defineres som det å være som én i en forsamling, en gruppe med samme mål  som er samlet, en del av en helhet som utgjør en enhet i vårt fellesskap. Enhetstanken er helt grunnleggende i druidordenen.

Enhet

I losjen samles vi på lik linje, står samlet som én enhet,

og arbeider for våre høye mål

Fred

Fredelig sameksistens på tvers av sosiale lag, yrker eller  landegrenser er et viktig element i vår organisasjon

Samhold

Losjen er samhold, man er et ledd i en kjede hvor hvert enkelt av medlemmene har sin viktige rolle

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk