Fred

Fred beskriver en tilstand hvor et samfunn eller en relasjon eksisterer uten voldelige konflikter. Fred er ofte forstått som fravær av fiendtlighet, eller som en merkelapp på sunne eller nylig forbedrede mellom-menneskelige forhold eller internasjonale forbindelser, sikkerhet i forhold til sosial eller økonomisk velferd, et erkjent ønske om likestilling, og en rettferdig framferd. Dette er blandt de mål som vårt t brorskap arbeider for.

Enhet

I losjen samles vi på lik linje, står samlet som én enhet,

og arbeider for våre høye mål

Fred

Fredelig sameksistens på tvers av sosiale lag, yrker eller  landegrenser er et viktig element i vår organisasjon

Samhold

Losjen er samhold, man er et ledd i en kjede hvor hvert enkelt av medlemmene har sin viktige rolle

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk