Ideelt

Hva betyr ideelt arbeid i vår losje ?


- vi strekker oss mot høye etiske mål

- ny kunnskap og egenutikling

- omsorg for hverandre

- omsorg for vanskeligstilte

- omsorg for etterlatte

Sosialt

Losjen støtter aktuelle hjelpe-prosjekter forskning, og er samtidig et treffpunkt for sosialt samvær for medlemmer

Ideelt

Losje har et element av egen-utviklling sammen med høye, ideelle mål for et samfunn i enhet, fred og samhold

Omsorg

I vanskelige tider er losjen et godt sted å være, et friminutt fra daglig stress. Losjen har omsorg for deg og dine.

Brorskap

I losjen knyttes man til et brorskap, hvor alle er likeverdige ledd i en verdensomspennende kjede med felles mål

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk