Hjem

Velkommen til Losje Rasalas

Kulturlosjen i Midt-Telemark

Druidlosjen, sosialt og ideelt engasjement

lokalt, nasjonalt og globalt

Ordenens høye mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og å arbeide for et verdensomspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet. Denne oppgaven søker Ordenen å løse ved at medlemmene tilegner seg kunnskaper av etisk og åndelig verdi. Ordenen er politisk og religiøs nøytral. Enhet i altet som en høyeste kraft i kosmos er et begrep som alle medlemmer kan slutte seg til, uansett nasjon eller rase.

Losjen har møter ca. hver fjortende dag, bortsett fra skoleferien om sommeren. Dette er møter hvor kun medlemmer kan delta. I tillegg har kulturlosjen Rasalas i Bø  uformell "fredags-kaffe" ved ett av bygdas serveringssteder første fredagen i hver måned fra og med september til og med april. Dette er åpent for interesserte som ønsker mer info om losjen. Send oss gjerne ei melding om du har lyst til å møte noen av oss og, høre litt mer om hva vi driver med. 

Sosialt

Vi støtter aktuelle hjelpe-prosjekter og forskning, og er samtidig et treffpunkt for sosialt samvær for medlemmer

Ideelt

Losje har et element av egen-utviklling sammen med høye, ideelle mål for et samfunn i enhet, fred og samhold

Omsorg

I vanskelige tider er losjen et godt sted å være, et friminutt fra daglig stress. Losjen har omsorg for deg og dine.

Brorskap

I losjen knyttes man til et brorskap, hvor alle er likeverdige ledd i en verdensomspennende kjede med felles mål

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk