Omsorg

Omsorg

I losjen viser vi medlemmene omsorg for hverandre. I situasjoner der medlemmer eller pårørende trenger støtte er det alltid noen å snakke med, som kan hjelpe til om mulig. Dette er en grunnholdning hos alle i brorskapet.

Losjen yter også støtte til etterlatte, og ser til at medlemmer får en verdig begravelse 

Sosialt

Vi støtter aktuelle hjelpe-prosjekter og forskning, og er samtidig et treffpunkt for sosialt samvær for medlemmer

Ideelt

Losje har et element av egen-utviklling sammen med høye, ideelle mål for et samfunn i enhet, fred og samhold

Omsorg

I vanskelige tider er losjen et godt sted å være, et friminutt fra daglig stress. Losjen har omsorg for deg og dine.

Brorskap

I losjen knyttes man til et brorskap, hvor alle er likeverdige ledd i en verdensomspennende kjede med felles mål

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk