Sosialt

Sosialt

Vi støtter aktuelle hjelpe-prosjekter og forskning, og er samtidig et treffpunkt for sosialt samvær for medlemmer

Ideelt

Losje har et element av egen-utviklling sammen med høye, ideelle mål for et samfunn i enhet, fred og samhold

Omsorg

I vanskelige tider er losjen et godt sted å være, et friminutt fra daglig stress. Losjen har omsorg for deg og dine.

Brorskap

I losjen knyttes man til et brorskap, hvor alle er likeverdige ledd i en verdensomspennende kjede med felles mål

Sosialt engasjement, både for medlemmer og samfunn


- som medlem i druidlosjen er du med på å yte årlig støtte til medisinsk forskning.

- du blir med i et miljø der alle yter diskrét støtte til vanskeligstilte, både medlemmer og andre.

- du vil oppleve gode møter uansett sosial status, alder eller yrke

- du får mulighet til å delta på mange arrangementer, også utenfor losjemøter

- losjen har egne arrangementer hvor også partner kan delta 

Som medlem kan du følge med og bidra i sosiale nettverk